Skip to main content

Privacyvoorwaarden Gewoon Daniëlle Fotografie

Natuurlijk voel ik mij verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens te beschermen, samen met de privacy van mijn klanten en zakelijke partners. Om dit transparant te maken heb ik een privacystatement opgesteld waarin ik je graag uitleg op wat voor een manier ik gegevens verzamel, gebruik en bescherm.

 

Contactgegevens

Gewoon Daniëlle Fotografie staat ingeschreven bij de KVK als Zelfstandig Ondernemer onder nummer [KVKnummer]. Het bedrijf is gevestigd aan [adres toevoegen] en de functionaris gegevensbescherming is Daniëlle van Rooijen – van Eerden.

 

Doelen verwerken persoonsgegevens

Gewoon Daniëlle Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen
 • Om afspraken te maken en diensten af te leveren
 • Het afhandelen van betalingen
 • De mogelijkheid tot informeren over een product of dienst

Gewoon Daniëlle Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals de gegevens voor een belastingaangifte.

 

Persoonsgegevens die Gewoon Daniëlle Fotografie verwerkt

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt als je gebruikt maakt van mijn diensten of omdat je die zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk n.a.v. bovenstaande doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Minderjarigen

Gewoon Daniëlle Fotografie verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjaren, personen onder de 16 jaar, als daar toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger of de wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Gewoon Daniëlle Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, dan wel op de grond van de wet is vereist.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Gewoon Daniëlle maakt gebruik van functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze site en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat.

 

Contact via socialmedia Gewoon Daniëlle Fotografie

Gewoon Daniëlle Fotografie is actief via socialmedia (LinkedIn, Pinterest, Facebook en Instagram). Wanneer je contact opneemt via een van deze media ontvang ik gegevens. Gegevens die ik kan ontvangen zijn jouw naam, adres, e-mailadres, profielfoto en geslacht. De gegevens die ik ontvang via socialmedia, gebruik ik alleen om te reageren op opmerkingen en vragen.

Wanneer je wil weten welke gegevens socialmediaplatformen openbaar maken, verwijs ik je door naar de privacystatements van de desbetreffende socialmediapartijen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die Gewoon Daniëlle Fotografie van jou heeft. Je hebt ook recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen m.b.t. jouw persoonsgegevens tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of verzoek tot intrekken van de instemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens die ik ontvang, worden niet gedeeld en uitsluitend intern gebruikt. Ik maak hier alleen een uitzondering voor wanneer ik bij wet verplicht ben deze gegevens te verstrekken aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en onderzoekinstanties. Daarbij verstrek ik geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, schroom niet en neem contact met mij op via info@gewoondanielle.nl

Wijzingen

Dit privacybeleid kan en mag tussentijds worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig dit beleid en de cookiestatement door te nemen en te letten op eventuele wijzingen.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerking naar aanleiding van deze verklaring? Dan kan je altijd contact opnemen met Daniëlle van Rooijen – van Eerden via info@gewoondanielle of 0653543000.